Heeft u vragen? Neem contact met ons op via +31 208096553

Voorwaarden van de dienst

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Woerdeen. Op deze site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar WoerdeenWoerdeen biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, instrumenten en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier vermeld staan.


Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, gaat u onze "Dienst" aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene Verkoopvoorwaarden", "Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden" , "Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die op de site surfen, die verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Gelieve deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te bezoeken of te gebruiken. Door toegang tot of gebruik van enig deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dient u zich geen toegang te verschaffen tot de website of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die op een later tijdstip aan deze winkel zullen worden toegevoegd, zullen eveneens aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden worden onderworpen. U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde raadplegen op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.


ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u toestemming hebt gegeven om een minderjarige ten laste toe te staan deze website te gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag tijdens het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied niet overtreden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrechten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.


ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, een persoon de toegang tot de diensten te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) overdrachten over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder toestemming. uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen voor uw gemak, en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbare informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige bron van informatie zijn voor het nemen van beslissingen, zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde eerdere informatie bevatten. Deze eerdere informatie is van nature niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (en enig onderdeel of inhoud van de Service) te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor enige prijswijziging, opschorting of onderbreking van de Dienst.


ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft. Houdt u er rekening mee dat het ontwerp van het getoonde product kan variëren, afhankelijk van de voorraad, maar dat zowel de hoeveelheid als de kwaliteit volledig behouden blijft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn hiertoe niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan eender welke persoon, en in eender welke geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar wettelijk verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht aan uw verwachtingen zal voldoen, noch dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturatie- en/of verzendingsadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we kunnen pushen om uw transacties te voltooien en contact met u op te nemen indien nodig.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarover wij geen controle, zeggenschap of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools verstrekken "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is", zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zullen geen wettelijke aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele hulpmiddelen van derden.

Als u gebruik maakt van de optionele tools die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke tools worden aangeboden door de desbetreffende derde partij aanbieder(s).

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of nieuwe functionaliteiten op onze site aanbieden (met inbegrip van nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functionaliteiten en deze nieuwe diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te controleren of te evalueren, en wij geven geen garantie en nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of enige andere transactie die in verband met deze websites van derden wordt gemaakt. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen met betrekking tot de producten van deze derden dienen bij deze zelfde derden te worden ingediend.


ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons verzendt te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te vertalen en anderszins te gebruiken en in alle media. Wij zijn niet verplicht en zouden niet verplicht moeten zijn (1) om de vertrouwelijkheid van commentaren te handhaven; (2) om compensatie te betalen aan wie dan ook voor geleverde commentaren; (3) om te reageren op commentaren.

Wij kunnen, maar zijn hiertoe niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, menen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, kwetsend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of dat deze inbreuk maakt op intellectueel eigendom of deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om commentaren te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, beledigende of obscene inhoud zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Service. of een verwante website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand die u niet bent of proberen ons en/of derden te misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent volledig verantwoordelijk voor al het commentaar dat u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor en wijzen elke aansprakelijkheid af voor commentaren die u plaatst of commentaren van derden.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.


ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, kosten. productverzending, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien informatie in de Dienst of op een verwante website onnauwkeurig is. , op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om enige informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele vastgestelde update- of verversingsdatum in de Dienst of op een verwante website dient in aanmerking te worden genomen om te concluderen dat informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen die in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan illegale handelingen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, -regel of -verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te mishandelen, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of enige geassocieerde, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar brengt; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, te phishen, een domein te kapen, informatie af te persen, op het web (of enige andere bron) te surfen, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van onze Service, enige andere website of het internet te schenden of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen verklaringen of garanties dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, prompt, veilig of foutvrij zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren zonder u daarvan eerst op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst, of uw onvermogen deze te gebruiken, op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten aan u verstrekt via de Service worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) verstrekt "zoals het is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijwaring van inbreuk.

EasyVacum, onze directeuren, managers, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele schade, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs in nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product afgeleid van deze dienst, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of van enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien u gewaarschuwd bent voor de mogelijkheid van het optreden daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang, zelfs als u gewaarschuwd bent voor de mogelijkheid dat deze zich voordoet. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale mate toegestaan door de wet.zelfs als u gewaarschuwd bent voor de mogelijkheid dat deze zich voordoet. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.


ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Woerdeen, onze moedermaatschappij, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te beschermen met betrekking tot elke claim of verzoek, inclusief redelijke advocaatkosten, door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt geacht, kan deze bepaling niettemin worden toegepast in de volledige mate die door de wet is toegestaan en moet het niet-toepasselijke gedeelte worden beschouwd als zijnde losgekoppeld van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij deze loskoppeling geen afbreuk mag doen aan de geldigheid en de toepasselijkheid van alle andere resterende bepalingen.


ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging op zich hebben genomen, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat zij al dan niet door u worden beëindigd. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij van mening zijn, naar eigen goeddunken, dat u niet in staat bent de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden na te leven, of indien wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. op voorhand en u blijft verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief dit), en/of wij kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen. ).


ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of toepassen, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of bedrijfsregel die wij op deze site of in verband met de Dienst plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten, voorafgaand en hedendaags, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot enige voorafgaande versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid betreffende de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, alsmede elke andere afzonderlijke overeenkomst waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de geldende wetgeving.


ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde raadplegen op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden houdt aanvaarding in van die wijzigingen.


ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen met betrekking tot de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via info@woerdeen.com